धूम्रपान गर्नेहरूलाई COVID-19 बाट संक्रमित हुने बढी जोखिम हुन्छ

ढुवानी नीति

यो तपाईंको जिम्मेवारी हो कि तपाईंको अर्डर गरिएको उत्पादलाई तपाईंको देशमा आयात गर्न अनुमति दिइन्छ कि भनेर जान्नु तपाईंको जिम्मेवारी हो।

तपाईं ट्र्याक गरेको वा ट्र्याक नगरेको ढुवानीको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा प्याकेज भन्दा ठूला अर्डरहरूको लागि अनट्रेक शिपिंग निःशुल्क हो।

हामी ट्रयाक नगरिएका लदानको लागि फिर्ती प्रदान गर्दैनौं।