धूम्रपान गर्नेहरूलाई COVID-19 बाट संक्रमित हुने बढी जोखिम हुन्छ

मेरो व्यक्तिगत डेटा


हाम्रो पसलले तपाईंको अर्डर डिलिवरी गर्नका लागी निम्नका व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन गर्दैछ।