धूम्रपान गर्नेहरूलाई COVID-19 बाट संक्रमित हुने बढी जोखिम हुन्छ

व्यक्तिगत डेटा सम्पादन गर्नुहोस्


तपाईं निम्न फारम भरेर आफ्नो व्यक्तिगत डेटा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया तल तलको बक्समा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ के लेख्नुहोस्।