धूम्रपान गर्नेहरूलाई COVID-19 बाट संक्रमित हुने बढी जोखिम हुन्छ

व्यक्तिगत डेटा अनुरोध गर्नुहोस्


तपाईं यस फारम भरेर आफ्नो व्यक्तिगत डेटा अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं लग इन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ.

म ट्याबक्स विज्ञले मेरो ईमेल संकलन गर्न पनि मन्जुर गर्छु ताकि तिनीहरूले मलाई मेरो अनुरोध गरिएको जानकारी पठाउन सकून्। थप जानकारीको लागि हाम्रो गोपनीयता नीति जाँच गर्नुहोस् जहाँ तपाईं कहाँ, कसरी र किन हामी तपाईंको डाटा भण्डार गर्दछौं थप जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।